UriGrun69626.jpg

Itamar טלית

 ₪ מחיר הטלית: 3445

Netanel

Netanel טלית

 ₪ מחיר הטלית: 3200

Ido

Ido טלית ותיק עבורה

₪ מחיר הטלית: 3650

₪ מחיר תיק לטלית: 1400

UriGrun39634 חדשה אפורה.jpg

Ilay טלית

 ₪ מחיר הטלית: 2900

אתר.jpg

Aviad טלית

 ₪ מחיר הטלית: 5400

אתר 2.jpg

Raphael טלית

₪ מחיר הטלית: 4400

2.jpg

Avshalom סט טלית ותיקים

 ₪ מחיר הטלית: 3860

₪ מחיר סט תיקים לטלית ולתפילין: 1890

P1290785.png

Shoval תיקי טלית ותפילין

₪ מחיר סט תיקי טלית ותפילין: 1950

P1280962b.jpg

Amittai תיקי טלית ותפילין

 ₪ מחיר סט תיקי טלית ותפילין: 2200

1.jpg

Yehonatan תיק נשיאה

₪ מחיר תיק נשיאה מבד: 1980

₪ מחיר תיק נשיאה מעור: 2560

small UriGrun57196.jpg

סידור וארנק נשי Rebecca

₪ מחיר הסידור: 2600

 ₪ מחיר הארנק: 720

UriGrun69132.jpg

Bnaya טלית

 ₪ מחיר כיסוי החלה: 4100

UriGrun70029_1.jpg

Aviram טלית

 ₪ מחיר כיסוי החלה: 4950

WhatsApp Image 2020-05-28 at 07.56.50.jp

מתנות לאירועים

מחיר מותאם תקציב וכמויות

UriGrun69668.jpg

Shaul תיק טלית

 ₪ מחיר סט מגבות זוגי: 970

UriGrun69674.jpg

Yishai תיק טלית

 ₪ מחיר סט מגבות זוגי: 970

UriGrun69125.jpg

Itay טלית

 ₪ מחיר הטלית: 2650

UriGrun54478long.jpg

Nadav טלית

 ₪ מחיר הטלית: 3600

Yinon

Yinon טלית

 ₪ מחיר הטלית: 3300

UriGrun42061.jpg

Barak טלית

 ₪ מחיר הטלית: 3600

UriGrun420261.jpg

Eliav טלית

 ₪ מחיר הטלית: 3200

אתר.jpg

David טלית

 ₪ מחיר הטלית: 5400

P1250511-new.png

Naphtali טלית ותיק עבורה

₪ מחיר הטלית: 6200

 ₪ מחיר סט תיקים לטלית ולתפילין: 2400

P1290142b.jpg

Uri תיקי טלית ותפילין

 ₪ מחיר סט תיקי טלית ותפילין: 2900

2.jpg

Hagai תיקי טלית ותפילין

 ₪ מחיר סט תיקי טלית ותפילין: 2500

UriGrun36333.jpg

Sarah ארנק נשי

 ₪ מחיר הארנק: 1400

Capture32231.jpg

Abigail כיסוי חלה

 ₪ מחיר כיסוי החלה: 1650

UriGrun69120.jpg

Elyassaf טלית

 ₪ מחיר כיסוי החלה: 4200

UriGrun69619.jpg

Yedidiah טלית

 ₪ מחיר כיסוי החלה: 4900

Capture32250.jpg

Leah מגבת

 ₪ מחיר המגבת: 180

UriGrun69179.jpg

Emanuel תיק טלית

 ₪ מחיר סט מגבות זוגי: 970

UriGrun69671_1.jpg

Mordechai תיק טלית

 ₪ מחיר סט מגבות זוגי: 970

UriGrun69609.jpg

Ehud טלית

 ₪ מחיר הטלית: 2650

Alon

Alon טלית

 ₪ מחיר הטלית: 3600

Eviatar

Eviatar טלית

 ₪ מחיר הטלית: 4200

אתר.jpg

Adam טלית

₪ מחיר הטלית: 2200

Tsuf

Tsuf טלית

 ₪ מחיר הטלית: 3600

P1250215.jpg

Uria סט טלית ותיקים

₪ מחיר הטלית: 2650

₪ מחיר סט תיקים לטלית ולתפילין: 2500

1_2.jpg

Adar תיקי טלית ותפילין

₪ מחיר סט תיקי טלית ותפילין: 1600

Layer 3.jpg

Boaz תיקי טלית ותפילין

 ₪ מחיר סט תיקי טלית ותפילין: 2700

1.jpg

 Oded תיקי טלית ותפילין

 ₪ מחיר סט תיקי טלית ותפילין: 2500

1.jpg

Keren ארנק נשי

 ₪ מחיר הארנק: 720

UriGrun57171.jpg

טלית Neriah

מחיר הטלית: ₪4500

5.jpg

Boaz טלית

מחיר הטלית: 4500₪

UriGrun69605.jpg

Gabriel טלית

 ₪ מחיר כיסוי החלה: 5200

Capture32391.jpg

Naomi מגבת

 ₪ מחיר סט מגבות זוגי: 180

UriGrun69623.jpg

Avner טלית

 ₪ מחיר סט מגבות זוגי: 3200

 ₪ 1750

 ₪ 2700

 ₪ 2700

 ₪ 2650

 ₪ 2770

 ₪ 2700

 ₪ 2700

 ₪ 2400